Borek Sipek is in 1949 geboren in Praag. Hij volgde er een opleiding tot meubelontwerper. In 1968 verliet hij zijn land en vestigde zich in Duitsland. Hij studeerde architectuur in Hamburg en filosofie in Stuttgart. In 1979 promoveerde hij in Nederland aan de Delftse Technische Hogeschool tot doctor in de technische wetenschappen. In 1983 verhuisde Sipek naar Amsterdam, waar hij een studio voor architectuur en vormgeving oprichtte.

In 1983 kreeg hij zijn eerste officiële erkenning als architect: een eervolle vermelding van de Deutsche Architecturpreis voor het huis dat hij ontwierp voor zijn zus Stanislava Sipkova. Door het uitblijven van architectuuropdrachten legde Sipek zich toe op het ontwerpen van glaswerk, meubels en andere gebruiksvoorwerpen. Zijn ontwerpen werden al vlug ontdekt door toonaangevende designtijdschriften en hij verwierf een internationale bekendheid. Men prees zijn eigenzinnige vormgeving die gezien werd als het resultaat van een zeer persoonlijke visie.

De functionaliteit die in deze eeuw hoog in het vaandel van de ontwerpers wordt gevoerd, is voor Sipek een relatief begrip. Het is geen doel maar één van de aspecten die aan de basis van een ontwerp liggen. Veel meer waarde hecht hij aan de eigenschap van het object emoties te kunnen oproepen. De zintuigelijke ervaring en niet de intellectuele beoordeling neemd derhalve in zijn werk een prominente plaats in.

 

Zijn eerste architectuuropdrachten in Nederland waren kleinschalig : de inrichting van een ontvangstruimte in het Rotterdamse World Trade Center (1987) en de verbouwing en inrichting van de coffeeshop Daybreak (1989) in Amsterdam. Met het groeien van Sipeks reputatie als vormgever namen ook zijn architectuuropdrachten toe. Tot zijn meest recente werk in die richting behoren de verbouwing van een winkelgalerij en fotowinkel in Gulpen (1993) en van de winkel van modeontwerper Karl Lagerfeld in Parijs (1994).

In 1989 kende het Amsterdamse Fonds voor de Kunst aan Sipek de Kho Liang Ie-prijs toe. In haar rapport karakteriseerde zij Sipek terecht als een "vormgever van de emotie". Een tweede belangrijke Nederlandse prijs, die hij in 1993 ontving, is de Prins Bernhard Fonds Prijs voor Toegepaste Kunst en Bouwkunst. Het bedrag dat aan deze prijs is verbonden, 100.000 gulden, wordt op uitdrukkelijk verzoek van Sipek aangewend voor de restauratie van de Burcht in zijn geboortestad Praag. In 1992 heeft president Vaclav Havel van de Tsjechische Republiek hem als architect aangesteld voor de renovatie van dit complex, deels middeleeuwse gebouwen. Momenteel woont en werkt Sipek in Nederland en in Tsjechië waar hij, naast zijn werkzaamheden aan de Burcht, les geeft als hoogleraar architectuur aan de Praagse Academie voor Toegepaste Kunsten.